stacks_image_5358BC45-D48E-48CA-B6CF-72101A3DA2F8
PhDr. Eva Trúchla
Grösslingová 9
811 09 Bratislava

Tel./Fax: +421 2 5296 1056
Mobil: +421 905 545 896

E-mail: