z jazyka nemeckého do jazyka slovenského a naopak

  • odborné právnické texty akéhokoľvek druhu (napr. zmluvy, rozhodnutia, rozsudky …)
  • všetky podklady potrebné pri založení obchodných spoločností
  • odborná obchodná korešpondencia
  • všetky druhy úradných, ako aj osobných dokumentov (rodný list, sobášny list, rozsudok o rozvode, vysvedčenia a všetky doklady o vzdelaní, doklady o štátnom občianstve a pod.)

Ako prekladateľka som zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR podľa Zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a všetky úradné preklady vyhotovujem s overením okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom.