v jazyku nemeckom

Ako Sprievodca cestovného ruchu – vlastivedný sprievodca po Bratislave poskytujem záujemcom predovšetkým sprevádzanie po centre Bratislavy s akcentom na históriu Bratislavy a jej blízkeho okolia (Devín, Červený kameň)